Ob heit moch i nur wos i wü

Album / Compact Disc
© 2007 Wunda Records

01. Ob heit moch i nur wos i wü
02. Du bleibst immer mei Kind
03. I bin die Dancing Queen
04. I wü a Lederhos'n
05. Dei Hand zu hoit'n tuat ma guat
06. Da Summer is do
07. Reich mir deine Hand
08. Es muss ein Mann sein
09. Bitte bleib
10. Hopp, Hopp, Galopp
11. Er mocht ka Rennen
12. Mit dir do
13. Medley Jazz Gitti "Hitmedley"